Gustav Westerstrands spistimer är mycket enkel
att montera.
Du monterar själv spistimern.
Ingen kompetens behövs.
Drag ut spisen, stick in stickpropparna i befintliga uttag. Se monteringsanvisningen.
OBS! Finns ej vägguttag måste installatör anlitas.
Monteringsanvisning av spistimer


1. Kontaktor. Box
2. Vridknapp/Tryckkanpp
3. Överhettningsskydd
4. Vägguttag