Bli trygg med Gustav Westerstrands spisövervakare!

Många människor idag är stressade, det är lätt att glömma bort spisen.
Unga som gamla frågar sig - stängde jag av spisen, eller?

Bli trygg med Gustav Westerstrands spisövervakare! Bli trygg med Gustav Westerstrands spisövervakare! Bli trygg med Gustav Westerstrands spisövervakare! Bli trygg med Gustav Westerstrands spisövervakare!
Barn är nyfikna. Om man inte ser upp är det lätt hänt att barnen vrider på spisens vred. På marknaden finns idag skydd för plattor men förhindrar endast att barnen inte bränner sig. Vi kan erbjuda dig spisövervakare i olika varianter med eller utan överhettningsskydd. Vid för hög värme på spisplattan t.ex. vid torrkokning bryter överhettningsskyddet automatiskt strömmen och spisen stängs av. Alla spisövervakare är automatiska och mycket enkla att använda. Glöm alla svåra tekniska krångligheter. Det enda man behöver kunna är att vrida en timer.

Våra spisövervakare är anpassade för såväl unga som gamla, i hemmiljö eller på arbetet.
Ett sätt öka tryggheten för såväl nära som kära och på arbetsplatsen.

Vi kan erbjuda dig spisövervakare i olika varianter med vred, tryckknapp eller nyckel med eller utan överhettningsskydd.
I vårt produktsortiment ingår även timer för andra användningsområden t.ex. för kaffekokare, strykjärn och fläktar.

Alla spisövervakare är automatiska och är mycket enkla att använda.
Spisen startas genom att du antingen vrider vredet, trycker på en tryckknapp eller sätter på en nyckel.
Detta innebär t.ex att barn inte kan sätta på spisen genom att vrida på vreden.
Spistimern är försedd med lång sladd och kan monteras högt upp otillgängligt för de mindre barnen.
Ugnen fungerar som vanligt när du vrider på timern.

  Vid val av timer med vred:
  Vill du förinställa timern för matlagning t.ex. vid kokning av potatis.
- Vrid timern till önskad tid t.ex. 30 min. Efter 30 min. är potatisen klar och spisen avstängd.
- Genom att titta på timern kan du alltid se hur mycket tid som är kvar.

Spisövervakaren går att kombinera med överhettningsskydd. Vid för hög värme på spisplattan t.ex. vid torrkokning
bryter överhettningsskyddet automatiskt strömmen och spisen stängs av.
När spisen har kallnat så återställs överhettningsskyddet automatiskt.
Spisövervakaren Trygg-Heat har både timer, kontrollampa och överhettningsskydd.


  Vid val av timer med tryckknapp:
- Tryck på knappen
- När du trycker på knappen startas spisen och är inkopplad så länge tiden är förinställd.


  Vid val av timer med nyckel:
- Du startar och stänger av spisen med nyckel
- Med nyckelströmbrytaren låser man spisen för obehöriga

Spisövervakarna är mycket enkla att montera om det finns ett vägguttag bakom spisen.
Då kan privatpersoner montera och flytta timern enligt monteringsanvisning.
Obs! Finns ej vägguttag måste installatör anlitas.

Spisövervakarna levereras med valfri tid från 10 min. till 180 min. beroende på viken variant du väljer.

Gustav Westerstrands timer har en garantitid på 2 år.

Ring gärna oss för mer information.

Välkommen

Gustav Westerstrands Production AB